İnşaat Sonrası Temizlik

İnşaat sonrası temizlik çok emek isteyen bir detay işidir. Bilindiği gibi inşaat kalıntıları son derece zorlu kirlerdir. Beton kalıntıları kireçler, boyalar, çimentolar,inşaat sonrası artıklar vb. bir çok zorlu şeyler.Bu mevcut çimento, kireç vb. lekeler gerekli malzemelerle kazınarak oldukları yerden temizlenirler. Kaba temizlik yapılarak gerekli atıklar kazımalar yapılarak süpürme işlemi yapılır.

Sonrasında inşaat kireci silme işlemiyle giderilecek gibi değilse bir boy akıtma işlemi gerçekleştirilir. Eğer akıtma işlemine karşı gelinirse yada akıtma işlemi bizce de zarar verecek şekilde olacaka yapılmaz silinir. Silme işlemi bir kaç kez tekrarlanır. İlk seferde hiçbir temizleme işlemi yapılmamış gibi gözükecektir.Çünkü zemin özellikle tozu kireci çimentoyu emmiş oluyor. Üstünden bir kaç kez geçildiğinde temizliği sonlandırabiliyoruz. En azından zemin için. Yapılacak temizlik alanları gerekli şekilde temizlenip müşterilerimizin iş bitişi teslim almasıyla bizlerde hizmetimizin karşılığını müşteri memnuniyeti önceliğiyle alıyoruz.